Βέροια 15-10-2017
Θαυμάσιο μουσείο, σύμβολο ιστορίας και του αγώνα 
για την ανεξαρτησία της Ελλάδος
Αλεξέϊ Α. Ποπόβ
(Πρόεδρος Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνής Κοινωνικής Οργάνωσης
της Αυτοκρατορικής Ορθόδοξης Παλαιστινιακής Ένωσης Θεσσαλονίκης )