Βέροια  09-03-2013…….
 
Συγχαρητήρια για την δουλειά που κάνατε.
Με αυτόν τον τρόπο θα μάθουν πολλοί άνθρωποι την ιστορία και την 
παράδοσή μας.
 
Ανατολή Χονδροματίδου