Βέροια 30-10-2017
Ακόμη μία επίσκεψη στο μουσείο που ίδρυσε ο ακούραστος 
φίλος Κανέλλος Σωτ.Ντόντος.
Κάθε επίσκεψη όλο και κάτι νέο μου δίδει και με διδάσκει.
Σας ευχαριστώ
Ανδρέας Λοϊζου
(Ανώτατος Αξκος ε.α.- Κύπρος)