Βέροια 11-06-2018
Τμήμα της ''Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου'' (ΑΔΙΣΠΟ) 
επισκέφθηκε το μουσείο και τη συλλογή του κ.Ντόντου και εκφράζει
τα συγχαρητήριά του για την αξιόλογη προσφορά και ξενάγηση.
Σχης (ΜΧ)
Αθανάσιος Κιμιώνης