Βέροια  22-05-2014
 
Πολύ ωραία ξενάγηση.
Θα ξανά έρθουμε όταν μεγαλώσουμε κι άλλο…..
Ευχαριστούμε πολύ.
 
Βασιλική Πατσίκαpatsika