Βέροια   12-02-2013……..
 
Εξαιρετική δουλειά που δείχνει μεγάλο μεράκι, προσφορά και αγάπη του κ.Ντόντου.
 
Βράνη Α.