Βέροια 31-10-2017
Ευχαριστώ ! είμαι βαθύτατα συγκινημένη με αυτά που άκουσα και είδα. 
Επιτέλους αναδεικνύεται η ιστορία των ντόπιων γύρω από τον βάλτο των Γιαννιτσών.
Ούσα κάτοικος και δασκάλα στην περιοχή αυτή εκφράζω την ικανοποίηση μου
για το πόνιμα αυτό.
Συγχαρητήρια σε όσους μερίμνησαν και διέσωσαν όλα αυτά τα περιστατικά.
Η εκπαιδευτικός
Βόλνα Σοφία