Βέροια 05-12-2017
Πολλά Συγχαρητήρια !!!
Γαβριήλ Ευαγγελία
(μαθήτρια Β1 Εσπερινού Λυκείου)