Βέροια  10-12-2014
Είμαστε ευγνώμονες για την φιλότιμη ξενάγηση,
και το ζωντανό μάθημα ιστορίας και πατριδογνωσίας.
Να είστε καλά
Δημοτικό Σχολείο Ριζωμάτων
οι εκπαιδευτικοί:d.s.rizomata 10-12-14
Μπούρας Μιχαήλ
Τσακιρίδης Γεώργιος
Φώτα Ολυμπία και 
Χατζηνικολάου Δημήτριος