Βέροια   21-08-2013…..iliadis
 
Εξαιρετική δουλειά απόσταγμα πολλή μόχθου.
πάθους και αγάπης για την ιστορία του τόπου μας !!!
 
Δρ. Ιωάννης Ηλιάδης
Δντης Βυζαντινού μουσείου Λευκωσίας-Κύπρου