Βέροιας  25-02-2013…….
 
Βρήκε επί τέλους το πραγματικό του σκοπό το ”Βλαχογιάννειο” ίδρυμα,
με το να γίνει ”Ιστορικό μουσείο”, και μουσείο ”Μακεδονικού Αγώνα”,
και αυτό χάρη στις άοκνες προσπάθειες του συλλέκτη Κανέλλου Ντόντου.
 
Εμμανουήλ Βλαχογιάννης
 (δωρητής Βλαχογιάννειου κτηρίου)vlaxogiannis-2bbb