Βέροια  14-10-2013…….
 
Φανταστικά.
Για να θυμούνται οι μεγάλοι, 
και να μαθαίνουν οι μικροί.
 
Εσπερινό Γυμνάσιο Βέροιας
Αναστάσιος Τυφλίδης
Δντηςesperino gimnasio14-10-13