Βέροια 20-04-2018
Από τα καλύτερα μουσεία σε ολόκληρο τον Νομό Ημαθίας
που έχω επισκεφτεί !!!
Ιωάννης Θεοτοκίδης