Βέροια  06-08-2013……..
 
Εξαιρετική δουλειά.
Με πολύ μεγάλη πληθώρα εκθεμάτων.
 
Καιλιάνης Βασίλειος και Νικόπουλος ΧαράλαμποςKailianis