Βέροια  08-08-2014
 
Πολύ ενημερωμένο και προσεγμένο μουσείο.
Είδα εκθέματα που μόνο με την φαντασία μου
έφτιαχνα μικρός για να παίζω (STEN κτλ).
Η συλλογή των βιβλίων προκαλεί να την διαβάσεις.
Πάρα πολύ καλή δουλειά.
 
Καμπουρίδης Χαρίλαος
(καθηγητής Γυμναστική Αγωγής)
Καμπουρίδης Κωστής