Βέροια  06-04-2013…..757_37615767367_1928_n
 
Μια αξιόλογη πρωτοβουλία διάσωσης και ανάδειξης ιστορικών κειμηλίων,
χάριν στις άοκνες προσπάθειες ενός συλλέκτη που είναι πλέον
διαθέσιμη στο ευρύ κοινό.
 
Κείμης Κρυωνάς