Βέροια  22-11-2013
 
Ένα καταπληκτικό μουσείο !!!
 
Κελεούδου Σοφία
Μαθήτρια Γ΄γυμνασίου Μακροχωρίου