Βέροια 17-11-2012

Συγχαρητήρια για την υπέροχη έκθεση. Κάλυψε ένα μεγάλο κενό της πόλης μας. Κοτρίδης Ναπολέων  και   Μουταφίδης Μιχάλης  Συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί.