Βέροια  11-01-2013…….
 
Ο Κανέλλος είναι ένας λαμπρός Έλληνας…..
Κανέλλο σε ευχαριστούμε…
 
Κων\νος Μπιζάκης