12-2-16 ιεκ βεροιας1Βέροια 12-02-2016
Ήταν μία ευχάριστη έκπληξη. Συγχαρητήρια γιατί με το πάθος σας διατηρείτε 
την ιστορία μας ζωντανή.Θα επανέλθω με παρέα.

ΙΕΚ- Αρχαιοφυλάκων
Κωνσταντινίδου Αναστασία