Βέροια 04-11-2017
Εκτιμώντας το έργο του Κανέλλου Ντόντου και την πληρότητα του 
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΕΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, αποφάσισα να παραχωρήσω την προσωπική μου συλλογή 
απενεργοποιημένων φυσιγγίων φορητών όπλων, η μεγαλύτερη και πληρέστερη συλλογή 
στην ΕΛΛΑΔΑ. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
Κωσταρέλλος Βασίλειος