Βέροια  03-12-2012…………

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες – πολύ απλά- λέγεται πως οι λέξεις χάνουν την σημασία τους !.

Η επίσκεψή μας σήμερα εδώ ανήκει σε αυτήν την κατηγορία !

Τα θερμά μου και ειλικρινή μου συγχαρητήρια στον κ.Ντόντο, τόσο για το αποτέλεσμα, όσο (πολλής δε)

και για την όλη κοπιώδη προεργασία ετών, φρονώ !

 

Μάριος Παπάζογλου

          αξκος ε.ε.