Βέροια  03-04-2014
 
Καταπληκτική πρωτοβουλία και δουλειά.
Σας ευχαριστούμε.
 
Μαρία Θαλασσινού και Ross ShottonSANYO DIGITAL CAMERA