Βέροια   08-12-2012

 

Το μουσείο αυτό αποτελεί μία λαμπρή απόδειξη , το πώς η ατομική πρωτοβουλία, η όρεξη,
το μεράκι και η αγάπη για τον τόπο σου, μπορούν να δημιουργήσουν οάσεις πολιτισμού
και να διασώσουν την ιστορία μας από την λήθη του χρόνου.
‘’Λαός χωρίς γνώση της ιστορίας του, δεν έχει μέλλον’’ !!!.

 

Μαυρόπουλος Ηλίας