Βέροια 19-05-2017
Τα λόγια είναι περιττά !!!
Συγχαρητήρια για το μουσείο Σας !!!
Κόσμημα για την Βέροια και για την Ελλάδα μας !!!
Νικόλαος Καραπιπέρης
Ιατρός Παθολόγος (Βόλος).after-wrinkles-retouching