Βέροια  05-04-2013………
 
Σας συγχαίρουμε για την πρωτότυπη τεκμηριωμένη
συλλογή σας.
 
Παπάζογλου Μ.
Ζωγράφος