Βέροια  08-04-2013……
 
Συγχαρητήρια για την ιστορική συλλογή.
 
Πουρσανίδου Σοφία