Βέροια   22-06-2013……
 
Αξιέπαινη προσπάθεια, η οποία πρέπει να τύχει υποστήριξης,
και ανάδειξης .
Απαραίτητη διέξοδος στους καιρούς που ζούμε.
 
Σιάχος Νίκος