Βέροια  08-04-2014
 
Φύγαμε ενθουσιασμένοι !!!
 
Γ3-4ο ΓΕΛ-Βέροιας
Ταϊπλιάδου Κατερίνα