Στην συγκεκριμένη ενότητα μπορούμε να παρατηρήσουμε διάφορα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν από τις Ελληνικές και ξένες Ένοπλες Δυνάμεις, και όχι μόνο, κατά την περιόδου του 19ου και 20ου αιώνα. Τα εν λόγω αντικείμενα χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται ως απαραίτητα παρελκόμενα εξοπλισμού, η ως βοηθητικός εξοπλισμός. Επίσης μπορούμε να παρατηρήσουμε πως με την πάροδο των ετών, τα διάφορα βοηθητικά και παρελκόμενα υλικά είχαν και την ανάλογη εξέλιξη.