Η ενότητα αυτή της συλλογής περιλαμβάνει Ξίφη – ξιφολόγχες – ξιφίδια – σπάθες – μαχαίρια –και οπλισμό του 19ου αιώνα έως και πρόσφατα. Σκοπός της ενότητας αυτής είναι ο επισκέπτης να σχηματίσει μια γενική εντύπωση της συγκεκριμένης εποχής, μέσα από τον οπλισμό που χρησιμοποίησε ο Ελληνικός Στρατός, αλλά και οι ξένοι στρατοί ,και ο επισκέπτης έτσι μπορεί να δει και την εξέλιξη του οπλισμού μέσα από το πέρασμα του χρόνου και την εξέλιξη της τεχνολογίας.