Η συλλογή περιλαμβάνει πηλήκια, δίκοχα, κράνη και μπερέδες του Ελληνικού Στρατού-Ναυτικού και Αεροπορίας, και Σωμάτων Ασφαλείας, και καλύπτει την περίοδο τέλους του 19ου αιώνα, έως και σήμερα. Ο επισκέπτης μπορεί μέσα από αυτή την συγκεκριμένη ενότητα της συλλογής να δει την εξέλιξη των εν λόγω υλικών, στα υφάσματα και τα σχέδια, αλλά κυρίως και την εναλλαγή των εθνοσήμων, ανάλογα με την επικρατούσα πολιτική κατάσταση της χώρας μας .