Η συλλογή περιλαμβάνει πηλήκια, δίκοχα, κράνη και μπερέδες των ξένων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, και καλύπτει την περίοδο τέλους του 19ου αιώνα, έως και σήμερα. Ο επισκέπτης μπορεί μέσα από αυτή την συγκεκριμένη ενότητα της συλλογής να δει την εξέλιξη των εν λόγω υλικών, στα υφάσματα και τα σχέδια των ξένων κρατών, την εξέλιξη τους ανάλογα της εποχής, και ταυτόχρονα να διαπιστώσει την ταύτιση και ομοιότητα με την Ελληνική στρατιωτική ενδυματολογία.