Βέροια  14-4-2015
Πολλά συγχαρητήρια για το μουσείο σας !!!
Θα σας επισκεπτόμαστε κάθε χρόνο.
οι νηπιαγωγοί
Βλάμη Μαρία και
Νάνου Βασιλική1 nipaigio 24-4-15 1 nipaigio 24-4-15a 1 nipaigio 24-4-15aa