Βέροια  14-10-2014
 
Ήταν όλα πάρα πολύ ωραία αυτά που είδαμε, 
και ακούσαμε.
 

ολοήμερο νηπιαγωγείο Βέροιας

οι νηπιαγωγοί
Καντά Τριανταφυλλιά και 1 oloimero nipiagogeio 14-10-14
Καλογρούρη Αγορίτσα