Βέροια  18-12-2014
Συγχαρητήρια για το σημαντικό έργο που επιτελείτε
σε αυτό το μουσείο.
Συνεχίστε αυτή την προσπάθεια που διατηρείτε μνήμες.
Υποστράτηγος Νομικός Αντώνιος
Δκτης ΙΜΠPA167235 (Medium)