Βέροια 20-02-2016
Η ελευθερία είναι συνείδηση και βιώνεται μόνο μέσα από Ελλάνιες ψυχές
που μπορούν να ταξιδέψουν στον χωροχρόνο της Ελλάδος.
Ευχαριστούμε τον κύριο Κανέλλο Ντόντο για το πιο βιωματικό ταξείδι 
στην ιστορία της πατρίδος μας. Η ιστορία  επιβεβαιώνει πως :
''Το εύδαιμον το Ελεύθερον, το δε Ελεύθερον το εύψυχον''.
Μετά τιμής
Χαρά Νικοπούλου και Ιωάννης ΦριτζαλάςIMG_0006