Βέροια 04-03-2016
Η επίσκεψη σήμερα ξύπνησε άλλες σκέψεις για εθνική ενότητα !!!
Βλέποντας όλους τους αγώνες του Ελληνισμού μας σε λίγαDSC_0001 τετραγωνικά.
Ας σκεφτούμε και ας επισκεφτούμε τον χώρο ΟΛΟΙ, είναι εξαίσιος και άρτια δομημένος.
Πάντα επιτυχίες και ανησυχίες Ντόντο φίλε μου !!!
Χριστίνα Λιακοπούλου.