Βέροια 15-12-2017
Μείναμε εντυπωσιασμένοι από το μουσείο και την ξενάγηση.
Πολλά συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν για την ίδρυση του μουσείου αυτού, 
κόσμημα για την πόλη  της Βέροιας.
Οι εκπαιδευτικοί του 12ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.