Βέροια  17-10-2013……..
 
Πολύ ωραία εμπειρία. Τα παιδιά του 12ου νηπιαγωγείου
θα ξανά έρθουν σίγουρα.
Μας άρεσαν τα όπλα,τα μαχαίρια και όλες οι
μικρολεπτομέρειες που μας εξήγησε ο κ.Ντόντος.
 
Η νηπιαγωγός
Γιάγκογλου ΔήμητραSANYO DIGITAL CAMERA