Βέροια  31-10-2014
Συγχαρητήρια για την υπέροχη ξενάγηση.
Σας ευχαριστούμε.
 
12  νηπιαγωγείο Βέροιας
οι νηπιαγωγοί
κ.κ. Ζ.Τσισμετζή και
        Φ.Ευαγγελοπούλου12 nipiagogeio 31-10-14