Βέροια 22-11-2016 
Ευχαριστούμε θερμά για την υπέροχη ξενάγηση όπως κάθε φορά που ερχόμαστε 
στο μουσείο. 

12ο Νηπιαγωγείο Βέροιας 
Νηπιαγωγός κ.Τσισμετζήdsc_0001