Βέροια 24-11-2012

 

Συγχαρητήρια για το υλικό, το οποίο θα μας θυμίζει το παρελθόν, και θα αναλογιστούμε το μέλλον της 

Ελλάδος, κ. Κανέλλο πολλά συγχαρητήρια.

Μαρία Αθανασιάδου