Βέροια  17-10-2014
 
Πάντα γοητευόμαστε !!!2 nipiagigio 17-10-14
 

ο ολοήμερο νηπιαγωγείο Βέροιας

οι νηπιαγωγοί
Κελεσίδου Ελπίδα
Σβαρνοπούλου Μαρία
Σύρπη Ελισάβετ