Βέροια 21-12-2017
Πάντα εξαιρετικά και κατατοπιστική και εμπεριστατωμένη
η ξενάγηση του κ.Ντόντου. Για μια ακόμη μια φορά σας ευχαριστούμε.
Καλές γιορτές !.
Οι καθηγητές
Αρ.Παπαγεωργίου και Αθ.Γκέκας
5ο Λύκειο Βέροιας