Βέροια   27-11-2012

 

Το μουσείο νεότερης ιστορίας μας αποτελεί κόσμημα για την πόλη της Βέροιας,και κολυμβήθρα εθνικής
αφύπνισης και εγρήγορσης. 
Τα συγχαρητήρια στους συντελεστές (δωρητές) και στον κ.Κανέλλο Ντόντο ψυχή του μουσείου.
 
 
N. Iωακειμίδης ,N. Iωακειμίδης , Ε. Ντάγκας, Σ.Τελλίδης
Ε. Ντάγκας, Τχης ε.α.
Σ.Τελλίδης